Specialty Coffee Association

IRAN
 

چالشها و راهکارهای برشته کاری در اندازهای متفاوت Managing Different Batch Sizes


چالشها و راهکارهای برشته کاری در اندازهای متفاوت Managing Different Batch Sizes

برشته کاری در اندازه های مختلف در یک ماشین خیلی هم دشوار نیست ,البته  اگر فرد برشته کار بر روش تنظیم متغیر های دستگاه برشته کاری مسلط باشد،

فرد برشته کار باید با تسلط کامل به تنظیمات شرایط مناسب را برای میزان درخواستی  ایجاد می نماید .

بطور مثال , اگر میزان پیشنهادی قهوه کم باشد پروب نمایشگر حرارت دانه سبز بخوبی درون دانه ها قرار نگرفته و دقیق عمل نمی کند,  در این شرایط برشته کار ماهر به دادههای پروب دانه توجهی نمی کند.

حجم کم در برشته کاری نیاز به جریان هوای کمتر, سرعت آرامتر برای درام , درجه حرارت پائینتر برای شروع وحرارت ملایم تر شعله را دارد.

این وسوسه انگیز است که بتوان یک پروفایل دما را برای همه مقادیر نمونه استفاده کرد.

در تئوری امکان پذیر است اما در عمل تقریبا غیرممکن است که تنظیمات دقیق انرژی اولیه حرارتی و تنظیمات بعدی سوخت برای پروفایل مشابه دیگر با اندازه مختلف قابل استفاده باشد.

بهتر است که برای هر اندازه نمونه یک پروفایل خاص آن تعریف شود.

توجه : بسیاری از برشته کنندگان بر این باورند که یک پروفایل را به طور کار آمد در مقادیر مختلف برشته کردن مورد استفاده قرار می دهند .

با این وجود اگر دماسنج دمای واقعی دانه را برای دو دقیقه اول هر برشته کاری صحیح نشان دهد.

آن ها احتمالا شاهد تغییراتی خواهند شد که از وجود آنها بی خبر بوده اند . 


نتایج اندازه گیری Measuring Results

برای تولید برشت های پایدار و یکنواخت ، باید نتایج را اندازه گیری کرد .

هر برشته کار باید برشته کردن را با دماسنج ، اندازه گیری کاهش وزن هر نمونه ،

استفاده از رفراکتومتر برای تصدیق توسعه یافتگی انجام دهد. این ابزارهای اندازه گیری ، مقرون به صرفه و آسان هستند و هیچ بهانه ای برای استفاده نکردن آن ها وجود ندارد.

 

نویسنده : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاورمیانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی