Specialty Coffee Association

IRAN
 

دوره آموزشی کاردان نوشیدنیهای سرد برگزار گردید Bar-tendering


دوره آموزشی کاردان نوشیدنیهای سرد برگزار گردید Bar-tendering


ورکشاپ آموزشی کاردان نوشیدنیهای سرد در روز جمعه 23 خرداد ماه 1398 در خانه قهوه تخصصی ایران برگزار گردید . شرکت کنندگان در این دوره آموزشی ضمن یادگیری انواع گروه بندیهای نوشیدنیهای رایج بین المللی ، بصورت خلاق به تهیه و تنظیم دستورالعملهای جدید پرداختند.