Specialty Coffee Association

IRAN
 

سه فرمان پایه در برشته کاری قهوه The Three Commandments of roasting


سه فرمان پایه در برشته کاری قهوه  The Three Commandments of roastingلطفاً کلمه فرمان یا قانون را زیاد جدی نگیرید . ممکن است سرپیچی از برخی از این قوانین خطری به همراه نداشته باشد . به طور مشابه با فهرست دیگری از این قوانین ، اگر شما عادت داشته باشید قوانین را نادیده بگیرید ، پایان خوبی در انتظار شما نخواهد بود . به عنوان یک برشته کار و یک مشاور با بیش از نوزده سال تجربه،این فرصت را داشتم که نتایج و برشته کردن در مورد هر کدام از این قوانین را با انجام بیش از ۲۰ هزار بار برشته کردن در ماشین های مختلف و با روش های مختلف در فنجان بچشم و بررسی کنم.


حدود ۵ سال پیش ، چندین روز را غرق تفکر در اطلاعات برشته کردن شدم و تلاش کردم تا عناصر مشترک بهترین رشته هایی که تاکنون انجام داده ام را پیدا کنم . برای اطلاعات بیشتر منظورم نمونه‌های خیلی خوب نبود بلکه منظورم تنها بر نمونه های خیلی خاص که طعم آنها در ذهن پس از گذشت  ماه ها سالها از چشیدن آن ها هنوز باقی مانده بود . این تلاش من را بر آن داشت تا از واژه فرمان های برشته کردن استفاده کنم


یک روش مدون  تنها هنگامی به فرمان تبدیل می شود که به نظر برسد در محدوده وسیعی از قهوه ها و ماشینهای برشته کن کاربرد دارد . این فرمان ها را برای پنج سال آزمایش و اصلاح کرده ام  و تاکنون هنوز موردی را پیدا نکردم که قهوه‌ای با سرپیچی از این قوانین طعم بهتری یافته باشد .

علاوه بر این فرصت آزمایش این فرمان ها را در حالت عکس نیز داشته ام . زمانی که تعداد برشت های حرفه ای دیگران را می چشیدم و برشته کنندگان به اندازه کافی مهربان بودند تا اطلاعات مربوط به برشته کردن را در اختیار من قرار دهند ، به اندازه کافی اطمینان به فرمان ها پیدا کردم . نمی توانم به طور کامل توضیح دهم که چرا این فرمان ها درست است. اما با اطمینان به شما قول می دهم که اگر قوانین را با فکر روشن ، با دقت و به طور کامل به کار بگیرید شما از نتیجه طعم بسیار بهتر برشته کردن متحیر خواهید شد .


نویسنده : اسکات راوو

ترجمه : آِسان خاورمیانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی