Specialty Coffee Association

IRAN
 

روند دریافت حرارت (دماهنگ) Rate of Rise


روند دریافت حرارت (دماهنگ)   Rate of Rise

این اصطلاح در برشته کاری قهوه به معنای روند تغییرات درجه حرارت درون و برون قهوه به نسبت زمان و حرارت اعمال شده می باشد .

این نمودار می بایست همواره روند نزولی داشته باشد,دانه های سبز حرارت بیشتری در مراحل اول دریافت می کنند و به مرور این دریافت انرژی کمتر و کمتر می شود , البته اگر میزان دریافت انرژی بشدت افت کند ما دچار وضعیت سکون می شویم که به آن Backed Roast می گویند.

قهوه Backed Roast شده در فنجان کاملا بیمزه ,بیات و بدون عطر و بوی مناسب می باشد.