Specialty Coffee Association

IRAN
 

آزمون عملی دوره آموزشی باریستا سازمان فنی و حرفه ای کشور


آزمون عملی دوره آموزشی باریستا سازمان فنی و حرفه ای کشور

علاقمندان به دریافت گواهینامه بین المللی باریستا از سازمان فنی وحرفه ای می بایست پس از طی دوره های آموزشی در آزمونهای مهارتی شرکت و  نمرات لازم را کسب کنند .

هفته گذشته آزمون عملی برای دوره آموزشی پائیز 98 در خانه قهوه تخصصی برگزار گردید، افتخار میزبانی  سرکار خانم پگاه میر گلستانی  موسس مرکز اموزشی معتبر دارچین را بعنوان آزمونگر داشتیم.

 استاد میر گلستانی بعنوان آزمونگربا حوصله و دقت به مدت سه ساعت به توضیحات تک تک هنرجویان گوش فرا دادند و در حین آزمون نکات آموزشی جالبی را نیز مطرح نمودند.

بعنوان موسس خانه قهوه تخصصی وظیفه خودم می دانم از نحوه عملکرد و حسن مسئولیت پذیری ایشان کمال قدردانی رو داشته باشم .                                                   

                                                                                                                                                   با تشکر - رضا حواله دار