Specialty Coffee Association

IRAN
 

تیپیکا typica


تیپیکا typica

نوعی نژاد بلند قد (کشت بلند قد) از قهوه عربیکا می باشد ، منشاء آن از قهوه یی است که از یمن به جاوا آورده شده است (احتمالا از طریق هندوستان) ، این گیاهان خیلی شبیه گیاهانی هستند که ما امروزه  جاوا  می نامیم و آنها در اوایل سال 1700 میلادی از همین جزیره Java  گسترش پیدا کرده اند.

نوک برگهای جوان آن به رنگ برنز است ، میوه و دانه هایشان بزرگ هستند ، از ویژگیهای شناخته شده آنها داشتن میزان محصول پایین می باشد ، همچنین نسبت به تمامی آفات و بیماریها آسیب پذیر هستند.