Specialty Coffee Association

IRAN
 

وزن نمونه برشت Batch Size


وزن نمونه برشت Batch Size

یک برشته کن بایستی قبل از بارگیری دانه در ماشین تصمیمات زیادی را اتخاذ نماید . او باید وزن دانه ورودی ، طراحی ماشین و ویژگی های دانه های مختلف را قبل از انتخاب دمای تخلیه دانه  به برشته کن، تنظیم میزان مشعل و جریان هوا مورد توجه قرار دهد . 

اولین گام جهت انجام یک برشت،  تعیین محدوده بهینه ظرفیت ماشین است . برای این منظور ابتدا باید سایز محفظه ، دامنه جریان هوا و قدرت مشعل را به منظور تصمیم گیری برای بهترین ظرفیت مدنظر قرارداد . همیشه نباید تصور کرد که ظرفیتی اسمی یک برشته کن ،بهینه ظرفیت برای کارکرد ماشین است.


من دریافته ام که بیشتر اما نه همه ماشین های برشته کن بهترین قهوه را در ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت اصلی خود برشته می کنند.  سازندگان ماشین های  برشته کن دوست دارند در ظرفیت ماشین های خود مبالغه نمایند،  به این دلیل که بیشتر خریداران به ویژه ماشین های کوچک و خاص ، ظرفیت ماشین در خرید آنها تاثیر گذار است .  با ظرفیت ذکر شده در ماشین تنها می‌توان بیشترین ظرفیت واقعی ماشین را تخمین زد . به احتمال زیاد ظرفیت نامبرده شده نشان دهنده حداکثر ظرفیتی است که باید تلاش کنید در ماشین قرار دهید . بیش از ظرفیت ماشین باعث عدم هم زدن یکنواخت در طول برشته کردن و یا خروج دانه از قسمت فن خروجی ماشین خواهد شد .


بیشتر برشته کن های تک مسیره می‌توانند به صورت کارآمد هر یک کیلوگرم دانه را با مصرف انرژی 11.606 کیلو ژول برشته نمایند. دومین گام محکم قدرت خروجی اسمی انرژی برشته  کن است. محققان تخمین زده اند که برای برشته کردن یک کیلوگرم دانه سبز قهوه با دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد به ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلو ژول انرژی برای یک برشت متوسط است.

با این وجود انواع معمول برشته کن های تک جریانی غیر کارآمد هستند و تنها قسمتی از انرژی مشعل را به دانه انتقال می دهند. قسمت زیادی از انرژی پشت استوانه برشته کن ، قسمتی در فضای اتاق ودیگر نقاط به هدر می‌رود .  تجربیات با دهها ماشین مختلف برشته کن حاکی از این است که در حالت واقعی ، برشته کن های تک جریانی فقط ۵۰ تا ۷۵ درصد کارآمد هستند . به عبارت دیگر این برشته کن ها دو برابر انرژی بیشتری نسبت به انرژی که به دانه منتقل می کنند، مصرف می کنند.


بنابراین اگر شما یک ماشین ۱۲ کیلوگرمی را با توان حرارتی105506  کیلوژول داشته باشید ، بیشترین وزن نمونه‌ای که باید با آن برشته کنید حدود ۹ کیلوگرم خواهد بود .   با کمی امتحان کردن،  شما می توانید وزن مناسب را کمی بیشتر یا کمتر پیدا کنید و این بسته به نوع دانه متفاوت خواهد بود . اما وزن ۹ کیلوگرمی را برای شروع پیشنهاد می کنم. برشته کن های بستر سیال نسبت به انواع استوانه تک جریان دارای کارایی حرارتی پایین تری هستند.  اما برشته کن های دارای مسیر برگشت از تک مسیرها کارآمدتر هستند و بنابراین می‌توانند با  وزن های مختلف ورودی خود را تطبیق دهند. کارایی برشته کن های دارای سیستم برگشت هوا با تنظیم میزان هوای برگشتی قابل افزایش است.


بیشتر ماشین های برشته کن ، حداقل ظرفیت ندارد و فرض بر این است که قادرند با تعلل در جریان سوخت در دماهای کمتر از ۲۰۴ درجه سانتیگراد عملیات برشته کردن را انجام دهند . اما تجربه نشان داده است که وزن های کمتر از ۲۵ درصد ظرفیت ماشین بسیار چالش برانگیز هستند . 


علاوه بر سایر نقاط مهم ذکر شده، در بچ های کوچک لازم است موارد ذیل نیز مورد توجه قرار گیرد  :


  • جریان هوای  کمتر

جریان هوای زیاد سبب کشیدن دانه ها به خروجی برشته کن می شود ،بخصوص اگر سرعت چرخش در دقیقه استوانه خیلی زیاد باشد .


  • سرعت چرخش کمتر استوانه بهشت کن

در سرعت استاندارد چرخش دانه ها ممکن است به اطراف استوانه پرتاب شوند که باعث برشته شدن غیر یکنواخت و خروج دانه به سمت خروجی شود .  


  • برشته کار بایستی قادر به برشته کردن موفق بدون استفاده از دماسنج ها باشد .

 وقتی که میزان دانه در برشته کن کم است، دیگر در داخل دانه ها غوطه ور نیست و دما غیرقابل اعتماد و حتی بدون استفاده خواهد بود . 


نویسنده : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاورمیانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی