Specialty Coffee Association

IRAN
 

اندازه گیری درجه برشته کاری Measuring Roast Degree


اندازه گیری درجه برشته کاری Measuring Roast Degree

ابزارهای مختلفی برای اندازه گیری رنگ برشت وجود دارند . معمولا نمونه ای از قهوه برروی یک سطح قرار گرفته و پس از قراردادن در دستگاه ، عددی را به عنوان درجه برشت دستگاه نشان می دهد. همچنین می توان آزمون را با قهوه آسیاب شده نیز تکرار نمود. اختلاف بین عدد مربوط به دانه و دانه آسیاب شده را " گسترش یافتگی " می نامند . مقدار کم عدد گسترش نشان دهنده برشته شدن یکنواخت تر است.

با توجه به تجربه من ، روشی که هر فردی نمونه را آماده می کند بر عدد نشان داده شده برخی دستگاهها اثرگذار است. برای مثال چندین بار شاهد بودم که افراد با تجربه نمونه ای از یک دفعه برشت را با یک دستگاه متفاوت گزارش می کنند .میزان آسیاب و صافی سطح نمونه از بین عوامل ممکن است خواندن درجه برشتگی را توسط دستگاه تغییر دهند.

نمی دانم چه چیزی باعث این همه تغییرات می شود ، اما اگر نتایج در میان افراد با تجربه زیاد است ، پی فایده دستگاه چیست. با توجه به اطلاعات اشتباه به علاوه هزینه خرید ماشین و ضایعات قهوه آسیاب شده، بنابراین ترجیح می دهم که درجه برشته کردن را با ترکیبی از دمای نهایی دانه و نشانه های بصری ( رنگ دانه و بافت آن ) و میزان کاهش اندازه گیری نماییم.

 

 تصدیق توسعه با استفاده از رفراکتومتر

پتانسیل استخراج قهوه بستگی به میزان توسعه یافتگی برشته کردن دارد.  توسعه ناکافی سبب کاهش حلالیت اجزای دانه و از این رو استخراج می شود.  اگر شما دو برشت تا رنگ یکسان از یک نوع دانه را داشته باشید  و سپس چندین شات اسپرسو از هر کدام را در شرایط یکسان ( دما،  زمان، وزن دانه آسیاب شده،  حجم شات و...)   تهیه  نمایید. 

اگر نمونه A   دارای راندمان استخراج ۱۹ درصد و نمونهB دارای متوسط ۱۶ و نیم درصد باشد،  نمونهA قریب به یقین بیشتر از نمونهB توسعه یافته است. در این مورد رفراکتومتر تایید عینی  میزان توسعه یافتگی را نشان می دهد.

 

نویسنده : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاورمیانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی