Specialty Coffee Association

IRAN
 

تنظیم آسیاب برای عصاره گیری ایده ال در متد اسپرسو Espresso grinder calibration *


تنظیم آسیاب برای عصاره گیری ایده ال در متد اسپرسو  Espresso grinder calibration *با توجه به این نکته که عددهای روی دستگاه آسیاب معیار مناسبی برای تنظیم کردن آسیاب برای متدهای مختلف نیست ونمی توان  برای تنظیم کردن به عدد خاصی روی آسیاب اشاره کرد پس باید مبنا را برای  تشخیص درابتدا لمس کردن با نوک انگشتان وسپس تست کردن(عصاره گیری) قرار داد.

 

1. در ابتدا با توجه به راهنمای تنظیم تیغه ها آسیاب را به سمت سایز ریز چرخانده وکمی دانه قهوه داخل هوپر ریخته وآن را آسیاب میکنیم.

2. در این مرحله قهوه آسیاب شده را با نوک انگشتان لمس کرده ومیزان نرمی وزبری آن را تشخیص می دهیم.

3. اندازه مناسب برای متد اسپرسو متوسط به سمت نرم می باشد.

4. مناسب ترین حالت را با توجه به تجربه خود انتخاب کرده وآن را با دستگاه اسپرسو عصاره گیری کنید.

5. با ثابت بودن عوامل عصاره گیری (فشار تمپ کردن.دوز قهوه.و..)اگر نوشیدنی ما در زمان 25ثانیه به حجم کمتر از25 میلی لیتر رسید باید اندازه آسیاب به سمت درشترچرخانده شود.

6. با ثابت بودن عوامل عصاره گیری (فشار تمپ کردن.دوز قهوه و...)اگر نوشیدنی ما درزمان 25ثانیه به حجم بیشتر از 25میلی لیتر رسید باید اندازه آسیاب به سمت ریزتر چرخانده شود.

7. این جابه جایی آسیاب تا جایی ادامه پیدا می کند تا حجم نوشیدنی ما درزمان 25ثانیه به حجم 25میلی لیتر برسد.  

خانه قهوه تخصصی ایران Scairan / رضا حواله دار

بازدید کننده گرامی : خانه قهوه تخصصی ایران Scairan مرکزی است تحقیقاتی،آموزشی که در زمینه آموزشهای تخصصی قهوه و همچنین پژوهش و مشاوره در صنایع قهوه فعالیت دارد.خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد بهتر فعالیت این مرکز برای ما ارسال فرمائید. همچنین استفاده از مطالب ومحتوای وب سایت جهت امورمرتبط به آموزش قهوه باذکر منبع بلامانع می باشد.