Specialty Coffee Association

IRAN
 

Naked Shot


Naked Shot

این اصطلاح به شات اسپرسوئی گفته می شود که در یک پورتافیلتر Bottomless تهیه شده باشد،در این نوع از پورتافیلتر اسپرسو مستقیما و بدون هیچگونه تماسی بدرون فنجان می ریزد .

متخصصان معتقدند اسپرسو در این نوع از پورتافیلتر کیفیت و نمایش بهتری نسبت به پورتافیلترهای کلاسیک دارد .


بازدید کننده گرامی : خانه قهوه تخصصی ایران Scairan مرکزی است تحقیقاتی،آموزشی که در زمینه آموزشهای تخصصی قهوه و همچنین پژوهش و مشاوره در صنایع قهوه فعالیت دارد.خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد بهتر فعالیت این مرکز برای ما ارسال فرمائید.