Specialty Coffee Association

IRAN
 

پوست گیری، جدا سازی پار شومنت از دانه های قهوه Hulling *


پوست گیری، جدا سازی پار شومنت از دانه های قهوه Hulling *

پس از مرحله خشک شدن پارشومنت همچنان به پوسته ها چسبیده است ، اکنون نوبت آن است که جدا شود ، برای اینکه کیفیت قهوه بالاتر رود این پوست کندن پس از ذخیره کردن درون سیلوها انجام می شود. گیلاسهای قهوه و دانه های قهوه یی که دارای پارشومنت هستند درون دستگاه پوست گیر قرار می گیرند و این قسمتها از آنها جدا می شود ، سپس بر اساس چگالی قسمتهای مختلف از هم جدا می شوند ، این عمل درون الکهایی که بصورت چرخشی حرکت می کنند انجام می شود ، دانه های قهوه که سنگین هستند به خارج غربال و آنهایی که سبک تر هستند به سمت مرکز حرکت می کنند ، این کار می تواند بارها انجام پذیرد تا جداسازی کامل انجام شود. در ادامه دانه ها درون کیسه هایی می افتد ،  البته این کیسه ها آنهایی نیستند که برای صادرات و حمل و نقل مناسب باشند چرا که قبل از این پروسه بازهم باید دانه ها مورد ارزیابی و سنجش کیفیت قرار بگیرند و سپس بسته بندی شود ، این کیسه ها از مزارع به صادر کنندگان که مسئول پروسه حمل و نقل هستند واگذار می شود، صادرکنندگان بطور معمول قهوه را می خرند و آن را با قیمت مناسبی می فروشند.

تنها مقداری از قهوه یی که در مزارع مجهز آماده شده قابلیت این را دارد که وارد پروسه حمل و نقل شود.

پوست کندن آخرین پروسه آماده سازی در مزارع می باشد.


خانه قهوه تخصصی ایران/ حسین بهرامی


بازدید کننده گرامی : خانه قهوه تخصصی ایران Scairan مرکزی است تحقیقاتی،آموزشی که در زمینه آموزشهای تخصصی قهوه و همچنین پژوهش و مشاوره در صنایع قهوه فعالیت دارد.خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد بهتر فعالیت این مرکز برای ما ارسال فرمائید. همچنین استفاده از مطالب ومحتوای وب سایت جهت امورمرتبط به آموزش قهوه باذکر منبع بلامانع می باشد.