Specialty Coffee Association

IRAN
 

نوشیدنی ابداعی قهوه Signature Drink


نوشیدنی ابداعی قهوه Signature Drink

اصطلاح رایج درجهان قهوه و در مالکیت مسابقات باریستا از سال 2000 .

ارائه سیگنچر درینک,اسپرسو و همچنین نوشیدنی بر پایه شیر بخار داده شده در مسابقات باریستا الزامی است.

در تهیه نوشیدنی ابداعی با قهوه ,استفاده از ترکیبات الکلی مجاز نمی باشد , همچنین نباید طعم و عطر مواد ترکیبی بارزتر از قهوه باشد .

میتوانید آنرا سرد یا گرم ارائه نمائید و مهمتر از همه اینکه نوشیدنی ابداعی باید قابل نوشیدن باشد.

معمولا تهیه سیگنچر درینک, نمایشی ترین قسمت از مسابقات قهوه می باشد.