Specialty Coffee Association

IRAN
 

تررواق Terroir*


تررواق Terroir*

اصطلاحی فرانسوی بوده و در کشاورزی استفاده می شود ، این واژه در حقیقت، تنها مشخص کننده نوع خاک مانند خاک آهکی ، خاک رس و بستر آتشفشانی نیست ، اما توصیف کننده محیط زیست منطقه یی است که ما در آن کشت و زرع می کنیم ، شامل نقشه برداری (ارتفاعات و برجستگی ها) ، خاک شناسی (ترکیبات خاک) ، آب و هوا ، میزان بارش ، آب (رطوبت خاک) و میزان تابش خورشید ، همچنین توصیف کننده گیاهان ، جانوران ، پرورش انتخابی گیاهان ، استفاده از کودها ، آفت کشها و قارچ کشها. (این فاکتورها خود بسیار تحت تاثیر انسان قرار دارند)


بازدید کننده گرامی : خانه قهوه تخصصی ایران Scairan مرکزی است تحقیقاتی،آموزشی که در زمینه آموزشهای تخصصی قهوه و همچنین پژوهش و مشاوره در صنایع قهوه فعالیت دارد.خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد بهتر فعالیت این مرکز برای ما ارسال فرمائید.همچنین استفاده از مطالب ومحتوای وب سایت جهت امورمرتبط به آموزش قهوه باذکر منبع بلامانع می باشد.