Specialty Coffee Association

IRAN
 

روش گرم کردن دستگاه برشته کن How to warm up a roaster


روش گرم کردن دستگاه برشته کن How to warm up a roaster

 چند سال پیش در یک برنامه قهوه آزمایی متوجه شدم که برخی از فنجان های قهوه دارای عطر و طعم عالی کاملا توسعه یافته و برخی دیگر فاقد چنین شرایطی بودند.

به ذهنم خطور کرد که آن دو فنجان ای که گفتم به ترتیب مربوط به اولین و دومین برشت ماشین باشد و پیشنهاد کردم به میزبانم که نمونه ها را بر اساس ترتیب برشته کردن مرتب کند . حدس من در مورد ترتیب برشته کردن درست بود

تمامی برشته کنندگان ، تایید می کنند که مشکل کیفیت را در چند نمونه اول در هر بار برشته کردن متوالی دارند . مشکل معمولاً به دلیل عدم گرم کردن کافی ماشین برشته کن است .

بیشتر افراد برشته کننده ماشین را تا رسیدن به دمای بارگیری گرم کرده و سپس برای مدتی از زمان( ۱۵ تا ۳۰ دقیقه) قبل از شروع اولین نمونه نگه می دارند این پروتکل تنظیم کننده این است که برشت اول تفاوت بسیار کمی با برشت های بعدی خواهد داشت .

مشکل اینست که زمانی که دستگاه سرد است دماسنج معیار ضعیفی برای انرژی حرارتی ماشین است ، اگرچه دماسنج نشان می دهد که دمای هوای داخل ماشین به سرعت به دمای مورد نظر رسیده است ، اما بیشتر توده ماشین برشته کن هنوز سردتراز هوای داخل ماشین هستند .اگر نمونه در این حالت بارگیری شود توده دستگاه همانند یک سینک  حرارتی ، حرارت را از فرایند برشته کردن جذب خواهد نمود سبب کاهش سرعت انتقال حرارت به دانه ها میشود.

بعد از انجام چندین نمونه برشت، انرژی حرارتی ماشین به حد تعادل می‌رسد که ثبات بیشتر بین نمونه‌های برشته کاری می شود .

 یک ترفند برای استاندارد کردن نتایج برای نمونه های اول ،استفاده از حرارت های بالاتر برای گرم کردن ماشین در ابتدا قبل از ثابت کردن آن در دمای معمول بار گیری است.

تا جایی که می‌دانم این روش راه حل مناسب و کاربردی برای اندازه گیری انرژی حرارتی برشته کن نیست. با این وجود فرد برشته کن می‌توانند با برخی از آزمونهای آگاهانه به منظور ایجاد روش استاندارد برای رسیدن انرژی حرارتی فرشته کن به حالت تعادل استفاده نماید .

یک برشته کار باید این دستورالعمل ها را قبل از بارگیری هر نمونه در هر دفعه روشن و خاموش کردن دستگاه اعمال نماید .


دستورالعمل ذیل را برای تعیین گرم‌کردن کارآمد دستگاه شما ارائه می دهم:

1.    قرار دادن جریان هوا در مقدار میانگین جریان هوایی که به طور معمول در طول برشته کردن استفاده می شود.

2.    قرار دادن میزان سوخت در حد بین میانگین تا حداکثر مقدار گرم کردن دستگاه تا ۲۸ درجه سانتیگراد بالاتر از دمای تخلیه دانه به استوانه در شروع برشته کردن.

3.    نگه داشتن دستگاه در دمای فوق به مدت ۲۰ دقیقه.

4.    کاهش میزان سوخت تا درجه حرارت به تدریج کاهش پیدا کند.

5.    به محض اینکه دستگاه به دمای تخلیه مدّنظر رسید دستگاه ۱۰ دقیقه در این دما نگه داشته شود.

6.    بارگیری اولیه نمونه به داخل دستگاه و شروع برشته کردن.

7.    برشته کردن اولین بچ با شرایط متداولی که روزهای قبل با آن شرایط برشته کردن را انجام داده‌اید.

8.    شرایط برشته کردن این نمونه را با نمونه دفعه آخری که برشته کرده‌اید مقایسه کنید. اگر این نمونه سریع تر از آنچه می‌خواستید برشته شد ، از دمای  گرم کردن کمتری استفاده نمایید.

9.    تمامی هشت مرحله قبل را هر روز تکرار کنید کنید تا زمانی که اولین نمونه رفتار مشابهی با آخرین نمونه‌ ای که زده اید داشته باشد.


نویسنده : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاور میانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصی