Specialty Coffee Association

IRAN
 

دمای بارگیری دانه دردستگاه برشته کاری قهوه Charge Temperature


دمای بارگیری دانه دردستگاه  برشته کاری قهوه Charge Temperature


دمای بارگیری دانه خام و تنظیمات اولیه میزان حرارت شعله در هربار برشته کردن از عوامل تعیین کننده پروفایل برشته کردن میباشند .

بارگیری دانه خام در دمای پایین می تواند باعث جلوگیری از توسعه شود و مجبور شویم از شعله بالاتری در ادامه استفاده کنیم که باعث گرم شدن بیش از حد استوانه برشته کن میشود و از طرف دیگر بارگیری دانه در دمای خیلی زیاد نیز می تواند باعث سوختن دانه و حذف پتانسیل برخی از طعم های خاص و مطلوب شود .


آگاهی از نحوه ایجاد تعادل دمای بارگیری و تنظیم شعله به علاوه مدیریت کردن ماشین برشته کن قبل از بارگیری ، برای اطمینان از پیروی هربار برشته کردن بر طبق پروفایل بهینه بسیار ضروری است .

برای تعیین دمای بارگیری بایستی به طراحی ماشین ، وزن هر بار برشته کردن ، دانسیته و اندازه دانه ، روش فراوری دانه و همچنین زمان برشته کردن مورد نظر توجه نمود.


 نکته قابل توجه این است که دمای بارگیری در دستگاههای مختلف برشته کاری یک مفهوم  و نهایتا یک عددثابت نیست .

در حالی که این دما همیشه به دمای هوای داخل برشته کن خالی قبل از بارگیری دانه اطلاق می شود ، اما هیچ اجماعی بر اینکه به چه دمایی اشاره دارد نیست .  برخی از برشته کارها دمای دانه و برخی دیگر دمای هوا را ثبت میکنند . هر دوی این ها نه تنها قابل انتقال بین ماشین ها نیستند  ، بلکه حتی در نمونه‌های یکسان و متوالی در یک ماشین نیزاین قابلیت را ندارند .

به عنوان مثال دمای ۲۰۴ درجه سانتیگراد ‌می تواند رفتار کاملاً متفاوتی داشته باشد . مشکل این است که دمای بارگیری به طور ناقص و اغلب اشتباه انرژی حرارتی ماشین را نشان می دهد .به عنوان مثال در سناریوی بالا ، ممکن است دمای سطح استوانه ۲۶۰ درجه سانتیگراد در هنگام شروع اولین نمونه باشد و در شروع دومین نمونه ۲۷۱ درجه باشد . 

اختلاف کمی در دمای برشته کن باعث نتایج مختلفی در پروفایل برشته شدن خواهد شد . تمامی افراد برشته کننده با این پدیده مواجه شده‌اند ،  هنگامی که نمونه اول متفاوت با نمونه های بعدی برشته میشود .

بیشتر برشته کاران این را پذیرفته‌اند که نمونه‌های اول ، دوم و سوم آنها در هر روز متفاوت با نمونه های دیگر است.  آنها سعی می‌کنند مشکل را با برشته کردن دانه های بدون کافئین وحجمهای کوچک تر قهوه حل نمایند.


نویسنده : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاورمیانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی