Specialty Coffee Association

IRAN
 

محصول قدیمی ( کهنه ) Past Crop


محصول قدیمی ( کهنه ) Past Crop

قاعده کلی این است که , قهوه سبز تازه برداشت شده از قهوه سبزی که قبلا برداشت و بمدت طولانی انبار شده کیفیت بهتری دارد.

تعریف و زمان بندی دقیقی برای اینکه  چه مدت باید طی شود تا قهوه سبز را کهنه و یا برداشت قدیمی بنامیم وجود ندارد.

قهوه هائی که تازه برداشت شده اند تا چند هفته پس از برداشت بیش از اندازه عطر و طعم علفی و سبز می دهند و نیاز به زمان استراحت دارند.

همچنین قهوه های سبزی که در کشورهای مبدا با فرآوری ناقص تهیه شده اند و یا بسرعت پس از برداشت ( قبل از تثبیت رطوبت ) صادر شده اند , قطعا در مدت زمان کمتری تغییر شخصیت داده و عطر و طعم کهنگی بخود می گیرند.

خوشبختانه با رواج استفاده از کیسه های پلاستیکی مخصوص حمل قهوه سبز و همچنین تکنولوژی Grain Pro Cocoons (حفاظ رطوبتی ) می توان کیفیت اولیه قهوه سبز را بمدت طولانی تر حفظ نمود.

وضعیت انبارداری در طول عمر کیفی قهوه سبز بسیار مهم است , نور شدید ,حرارت , رطوبت متغییر و عدم گردش هوای  عوامل اصلی سرعت بخشیدن به افت کیفی قهوه هستند.

در نوعی از فرآوری قهوه که محصول نهائی Aged coffee نامیده می شود , قهوه را بروشهائی خاص کهنه می کنند تا بتوانند به عطر و طعم جدیدی دست یابند , بطور مثال Monsoon Malabar در هند , Old Brown java در اندونزی .


بازدید کننده گرامی : خانه قهوه تخصصی ایران Scairan مرکزی است تحقیقاتی،آموزشی که در زمینه آموزشهای تخصصی قهوه و همچنین پژوهش و مشاوره در صنایع قهوه فعالیت دارد.خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد بهتر فعالیت این مرکز برای ما ارسال فرمائید.