Specialty Coffee Association

IRAN
 

برداشت گیلاسهای قهوه بروش غربال کردن Cafe Do Terra


برداشت گیلاسهای قهوه بروش غربال کردن Cafe Do Terra


روشی از برداشت است که طی آن گیلاسهایی که پای درخت افتاده اند جمع آوری می شوند ، این گیلاسها باید سریع جمع آوری شونددر غیر اینصورت آفات می توانند آنها را آلوده کرده و به سرعت در کل مزرعه پخش شوند ،  این گیلاسها غالبا آنهایی هستند که زیادی رسیده شده اند و یا ترش و تخمیر شده اند ، اینها قهوه با کیفیت پایین تولید خواهند کرد.

اشخاصی که کار جمع آوری گیلاس را بر عهده دارند از الک یا غربال برای جدا کردن گیلاسها از مخلوط برگها، ، خاک ، سنگ و.... ، استفاده می کنند ، با تکاندن الک هر بخش بر اساس وزن و سرعت خاص خود(بر اساس جاذبه) به بیرون پرتاپ می شود.

در بسیاری از مزارع گیلاسهای قهوه یی که روی زمین می افتد را بدون اینکه پروسه یی روی آنها انجام پذیرد از بین می برند ، به خاطر اینکه اینها کیفیت لازم را ندارند.


نقاط قوت این روش :

·       جلوگیری از گسترش آفات در مزرعه

نقاط ضعف این روش :

·       هزینه بالای نیروی انسانی در مقابل سوددهی کم (جنبه اقتصادی)


خانه قهوه تخصصی ایران/ مهدی قاسمی


بازدید کننده گرامی : خانه قهوه تخصصی ایران Scairan مرکزی است تحقیقاتی،آموزشی که در زمینه آموزشهای تخصصی قهوه و همچنین پژوهش و مشاوره در صنایع قهوه فعالیت دارد.خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد بهتر فعالیت این مرکز برای ما ارسال فرمائید.همچنین استفاده از مطالب ومحتوای وب سایت جهت امورمرتبط به آموزش قهوه باذکر منبع بلامانع می باشد.