Specialty Coffee Association

IRAN
 

آیروپرس Aeropress *


آیروپرس Aeropress *

Aeropress

روشي سريع و راحت براي دم كردن قهوه مي باشد، يك آئروپرس مي تواند يك فنجان قهوه دم كشيده و كاملا فيلتر شده به شما بدهد و يا قهوه اي با قوت بالا و غلظت بالا كه مي توان با آب داغ آن را رقيق كرد ، به آساني مي توانيد با اندازه ذرات و ميزان قهوه و فشار بازي كنيد تا به قهوه دلخواهتان برسيد.

براي اين روش شما به قهوه ايي با اندازه ذرات كمي ريزتر از متوسط و ترازوي ديجيتال نياز داريد.

1) قسمت هاي دستگاه را روي هم نصب كنيد (قسمت پيستون مانند را درون محفظه ايي كه در آن قهوه و آب مي ريزيم قرار داده و حدود 2 سانت درون آن فرو ببريد)

2) دستگاه را روي ترازو به حالت برعكس قرار دهيد ، طوريكه قسمت پيستون پايين باشد و بخش ديگر كه مي خواهيد آب و قهوه را درون آن بريزيد به سمت بالا باشد ، از محكم شدن قسمتهاي دستگاه و تعادل آن مطمئن شويد.(جهت جلوگيري از وا‍ژگوني)

3) 17 گرم قهوه را درون محفظه بريزيد و دوباره وزن كنيد.

4) 100 ميلي ليتر آب با دماي 75-85 درجه سانتي گراد درون محفظه بريزيد و با دقت هم بزنيد ، مراقب باشد دستگاه واژگون نشود ، 30-60 ثانيه اجازه دهيد بماند و سپس دوباره هم بزنيد.

5) فيلتر كاغذي را در جاي مخصوص فيلتر گذاشته و با آب بشوييد سپس آن را در قسمت بالاي محفظه محكم ببنديد.

6) سريع و با دقت دستگاه را برگردانيد طوريكه قسمت فيلتر به سمت پايين باشد ، آن را روي ماگ قهوه خوري قرار دهيد و يا هر وسيله ديگري كه مي خواهيد قهوه را در آن سرو كنيد.

7) قسمت پلانجر (پيستون) را با دقت به سمت پايين فشار دهيد تا قهوه دم كشيده درون ظرف ريخته شود ، اكنون مي توانيد آن را سرو كنيد.

براي تميز كردن اين دستگاه قسمتهاي مختلف را از هم جدا كنيد ، جاي فيلتر را جدا كرده و آن را با آب بشوييد ، مي توانيد از آب همراه با مواد شوينده استفاده كرده و يا از ماشين ظرفشويي استفاده نماييد.


      خانه قهوه تخصصی ایران / محسن سعادتی قهوه نیروانا زنجان