Specialty Coffee Association

IRAN
 

درباره ما


درباره ما

خانه قهوه تخصصی ، مرکزی برای آموزش و تحقیقات قهوه در ایران می باشد.

این موسسه در تلاش برای  فراهم آوری بستری مناسب برای انتقال آخرین تجارب و دستاوردهایی در زمینه صنعت قهوه از طریق مراجع معتبر و به نام دنیاست.

خانه قهوه تخصصی ایران (Scairan) با تکیه بر دانش روز بین المللی، شناسایی نیازهای محلی و بهره گیری از تجربیات کاربردی متخصصان بین المللی، زیر نظر مدیریت کارشناسان به نام صنعت قهوه دوره های گوناگون را برگزار می کند .

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دوره های آموزشی , مشاوره و اجرای پروژهای مرتبط با ما در تماس باشید .