Specialty Coffee Association

IRAN
 

اهداف و چشم اندازها


اهداف و چشم اندازها

آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص و شایسته برای اجرای نقش ارزنده و مفید در صنعت قهوه ایران و خاور میانه از اهداف اصلی این مرکز می باشد.


به حول و قوه الهی و پس از سعی و تلاش فراوان در جهت ارتقاء سطح اطلاعات و قابلیت ها در صنعت قهوه، قادر خواهیم بود از توانایی های ناب نیروی انسانی و پتانسیل کشور عزیزمان در گسترش صنعت قهوه بهره مند شویم.